Saturday, 2 June 2012

0

Fikmin Sunda: Kidung

  • Saturday, 2 June 2012
  • Unknown
  • Share
  • Ceu Onah nyingkabkeun hordéng lawang kamarna. Nyampak salakina keur ngaréngkol “kumaha, sakang, gering kénéh?” Nu ditanya ngulisik “Kieu wé, teu genah awak waé. Teu ari panas mah. Wayahna wakilan deui kuring bébérés di imah Pa Kumar nya. Teu kuat” Ceuk Mang Aduy bari muringis. “Heug atuh” ceuk Onah bari ngaléos ka dapur. “Eta wé kadé poho obat nu kamari inum deui. Mun lapar, titah si Elin ngahaneutkeun sangu jeung deungeunna.” Ceuk Onah. Méméh mangkat, Onah nyingkabkeun hordéng kamar budakna “Elin, kadé Bapa manéh bisi rék dahar, panghaneutkeun!” Ceuk Onah bari muka panto hareup. Laju kaluar. Leumpang gagancangan muru péngkolan jalan. Langit cangra. Mang Aduy katempo nyingkabkeun hordéng jandéla. Sora manuk récét di luhur suhunan. Sora angin. Sora ranjang rerekétan. Sora kalakay murag. Jempling sajongjonan. Haseup roko nyerebung ti jandéla kamar Neng Elin, balucat-balicet katebak angin. Sakapeung sora nu nginghak silih tembal jeung sora hayam…

    0 Responses to “Fikmin Sunda: Kidung”

    Post a Comment

    Subscribe