Friday, 27 February 2009

0

Sajak Sunda: Cinta Mah Moal Lapur ku Umur

 • Friday, 27 February 2009
 • Unknown
 • Share
 • Maya Ardiwinata pada 9:02 20 Februari
  Hanas diri bungah ati
  nganti jangji pasinina
  harianeun pasini pegat di jalan,…duh geuning
  balukarna tina asih malih warni jadi peurih
  Impian biheung kasorang,…jungjunan
  hariring ati nu kingkin….

  Badru Tamam Mifka pada 9:25 20 Februari
  Hanas diri dinyari-nyari
  nganti panggih kapaut ati
  harianeun anjeun, Jungjunan, meuntas leupas…
  Duh geuning cinta mah pinuh rusiah
  mipit langit ku hate nu lungse, Gusti
  bagjakeun jungjunan ati

  Maya Ardiwinata pada 9:53 20 Februari
  Goong teh kaimpi totos
  duka naon balukarna
  kajeun teu wawuh jeung dulur
  kajeun anggang jeung baraya
  tinimbang heunteu laksana
  diri abdi jeung anjeunna,….geuning
  raga iklas bibilasan….

  Badru Tamam Mifka pada 23:09 20 Februari
  Bagja kacipta, kasura tunggara
  Duka naon rusiahna
  Sawang kamelang malang kahayang
  Nurih hariring kapeurih unggal peuting
  Meusmeus ngejat meupeus munajat
  Ngalanglayung satungtung can tepung
  Naha atuh bet ngarasa jauh
  Cinta mah moal lapur ku umur,
  moal kungsi angkeub ku wanci…

  0 Responses to “Sajak Sunda: Cinta Mah Moal Lapur ku Umur”

  Post a Comment

  Subscribe