Tuesday, 10 March 2009

0

Sajak Sunda: Wirahma Aksara

 • Tuesday, 10 March 2009
 • Unknown
 • Share
 • Wuwung langit nu kasawang jangkung
  ngawurkeun langgam hujan, halimpu nyulam puhu kalbu
  meulah pikir maksa mieling lumampah diri
  Geuning duriat teh lir gundam maca kelir langit
  geumpeur ku honcewang ngadegkeun kahayang
  ngundeur hariwang di galengan harepan jeung kanyataan
  palangsiang boa kabagjaan sajati teh ukur kalangkang sulaya
  Langgam angin, hiliwirna melang mapay gigir manah
  Kahayang ngan ukur karasa sengitna memeh leupas
  lir hate nu wasa wakca ukur ku wirahma aksara
  nyambat ngaran panutan, mieling raray jungjunan
  Estuning hariring manjang mapay peuting
  milang kalangkang nepi raat di tepas balebat
  cipruk ku girimis tunggara, inggis di tengah sagara rasa
  Nyaan, wuwung langit nu kasawang jangkung
  Aya kukupu eunteup ngeukeupan bangbaluh
  karasa raheutna, mung eleh ku leubeutna geugeut…
  Majalaya-Ciromed, 2009

  0 Responses to “Sajak Sunda: Wirahma Aksara”

  Post a Comment

  Subscribe