Friday, 27 February 2009

0

Sajak Sunda: Kawih Kaasih

 • Friday, 27 February 2009
 • Unknown
 • Share
 • Hate mah lir kila-kila simpena langit
  Meusmeus muyung tungtung layung
  meusmeus melang ku hariwang
  Piligenti ngagali wanci
  silih bintih nurih kapeurih
  Nya ayeuna pisan,ngintun harepan
  Sanajan kawilang melang ku anggang
  Sanajan astra waruga teu karampa
  Nyuuh kalbu mah rengkuh sasadu bilih bendu
  Duh, kacipta … linggih ka nu tebih
  Nyelang nganjang ngahaja ngaraksa beja
  Sungkem nepangkeun diri nu pikakeuheuleun
  Salam baktos rumaos tos tega basa
  Hate mah lir kila-kila langgam cai
  Sakapeung kiruh ku kalepatan
  Sakapeung ripuh ku kaayaan
  Ngalayah ngabedah sasat ku saat
  Silih tindih ngagerih garing kasedih
  Nya ayeuna pisan,nyanggakeun kawih kaasih
  Sanajan teu nikreuh longok jonghok
  Sanajan teu nikreuh ngagandong landong
  Mung bingah gumulung najan teu tepung
  Duh, reueus ngadeuheus ungkara cinta
  mahugi ati ngamumule hate
  Meungpeung geugeut sangkan nineung
  Kahatur pidu’a mugia bagja tur waluya…
  Ciromed, 2009

  0 Responses to “Sajak Sunda: Kawih Kaasih”

  Post a Comment

  Subscribe